#NCBD2015 Blog Tour Week 2: Dream Date

NCBD Blog Tour Header

I’ll take a head start on the #NCBD2015 Blog Tour this week, before I get bogged down.

(The #NCBD2015 Blog Tour is a series of weekly posts in celebration of National Children’s Book Day, happening all throughout July.)

Here’s this week’s prompt:

Hulyo 14 – 19: Dream Date
Sinong manunulat o ilustrador ang nais mong makasama sa isang araw/gabí? (Kailangang mga aklat pambata at pangkabataan ang nililikha niya. Maaari ring maglista nang higit sa isa pa.)

Continue reading “#NCBD2015 Blog Tour Week 2: Dream Date”